Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej
w Świętochłowicach sp. z o.o. 

Założycielem i właścicielem Spółki jest Gmina Świętochłowice. Spółka realizuje zadania na rzecz Gminy Świętochłowice poprzez zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności. Odbywa się to przez świadczenie usług komunalnych powszechnie dostępnych, w zakresie gospodarowania nieruchomościami, lokalami mieszkalnymi, socjalnymi i użytkowymi oraz innymi będącymi we władaniu (posiadaniu) Gminy Świętochłowice. 

Czytaj więcej
WAŻNA INFORMACJA

I N F O R M A C J A

Zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 22/2019 Prezesa Zarządu Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o.

z dnia 21 listopada 2019r.  informujemy, że

14.12.2019r. (sobota)

jest w  Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o.
dniem pracującym.  Spółka czynna będzie w godzinach : 08:00-13:00.

Kasa czynna w godzinach 08:00-12:00.

27.12.2019r. (piątek)

jest w  Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o.
dniem wolnym od pracy.

 

czytaj więcej
Dotyczy rozliczenia zużycia wody w budynkach przy ul. Metalowców i Hutniczej

Dotyczy rozliczenia zużycia wody w budynkach przy ul. Metalowców i Hutniczej

Szanowni Mieszkańcy,

W nawiązaniu do prośby przekazanej przez mieszkańców ulic: Hutnicza 1-1A-1B-1C-1D-1E, 5, 7A-7B-7C-7D-7E, 9A-9B, oraz ul. Metalowców 6A-6B-6C, 8A-8B-8C-8D-8E-8F dotyczącej rozliczenia zużycia wody na tych budynkach informujemy jak niżej:

Dokonana zostanie weryfikacja rozliczeń przedmiotowych kosztów.

Niedobory wynikające z rozliczeń z wodomierza głównego będą przedmiotem wyjaśnień z poprzednim i obecnym dostawcą wody. O ich wynikach poinformujemy mieszkańców tych nieruchomości odpowiednim pismem.

Planowane jest spotkanie z udziałem mieszkańców tych budynków, wraz z przedstawicielami poprzedniego i obecnego dostawcy wody. Informacje zostaną mieszkańcom przekazane po ustaleniu terminu spotkania.

Pozdrawiamy!

czytaj więcej
Delegacja MPGL na uroczystości setnej rocznicy zakończenia I Powstania Śląskiego
Środa, 28 sierpnia 2019

W sobotę 24 sierpnia, na Placu Słowiańskim w Lipinach odbyły się uroczyste obchody z okazji setnej rocznicy zakończenia I Powstania Śląskiego.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej reprezentowali Prezes Tomasz Lemański oraz Dyrektor ds. Technicznych i Eksploatacji Damian Altaner.

Nasza delegacja złożyła okolicznościowy wieniec pod pomnikiem Powstańca oraz wzięła udział w uroczystościach.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

czytaj więcej