Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej
w Świętochłowicach sp. z o.o. 

Założycielem i właścicielem Spółki jest Gmina Świętochłowice. Spółka realizuje zadania na rzecz Gminy Świętochłowice poprzez zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności. Odbywa się to przez świadczenie usług komunalnych powszechnie dostępnych, w zakresie gospodarowania nieruchomościami, lokalami mieszkalnymi, socjalnymi i użytkowymi oraz innymi będącymi we władaniu (posiadaniu) Gminy Świętochłowice. 

Czytaj więcej
INFORMACJA
24.12.2018 Dniem Wolnym

I N F O R M A C J A

Zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 23/2018 Prezesa Zarządu Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o. z dnia 06 grudnia 2018r.  
informujemy, że

15.12.2018r. (sobota)

jest w  Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o.
dniem pracującym.  Spółka czynna będzie w godzinach : 08:00-13:00.

24.12.2018r. (poniedziałek)

jest w  Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o.
dniem wolnym od pracy.

czytaj więcej
UWAGA!
Od 01.12.2017r. zmiany w zakresie działalności Administracji

Szanowni Państwo, od 1 grudnia 2017r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o. wprowadza zmiany w zakresie obsługi mieszkańców oraz obszaru działań Administracji. Wprowadzane zmiany mają na celu poprawę jakości obsługi, zarówno wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez MPGL, jak również lokatorów budynków komunalnych i innych pozostających w zarządzie MPGL.

czytaj więcej
Wodomierze przedpłatowe
Zasady postępowania przy zamontowaniu wodomierza przedpłatowego
Poniedziałek, 06 sierpnia 2018

Wpłat za wodę w formie zaliczki można dokonywać wyłącznie w kasie MPGL sp. z o. o  przy ul. Tunelowej 2 w Świętochłowicach w godzinach: poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek - czwartek 8:00 - 14:00, piątek 8:00 - 12:00

czytaj więcej
MASZ NIEWYSOKIE DOCHODY? TWOJE WYDATKI STALE ROSNĄ?
Skorzystaj z Dodatku Mieszkaniowego
Piątek, 21 sierpnia 2015

ZANIM ZŁOŻYSZ WNIOSEK SPRAWDŹ:

  • Czy posiadasz tytuł prawny do lokalu, w którym mieszkasz?
  • Jeżeli mieszkasz sam – czy twój dochód nie przekracza 1.540,79 zł brutto?
  • Mieszkasz z rodziną – czy twój dochód nie przekracza 1.100,56 zł brutto na osobę?
  • Jaka jest powierzchnia użytkowa Twojego mieszkania? Zapoznaj się z treścią tabeli.
czytaj więcej
Informacja ws stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Świętochłowice
Piątek, 15 maja 2015

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej informuje, iż na podstawie Zarządzenia Nr 199/2015 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 29.04.2015r. w sprawie stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Świętochłowice z załącznikami do ww. Zarządzenia, od dnia 01.09.2015r. podstawowa stawka czynszowa ulega podwyższeniu do wysokości 6,70zł / m². 

czytaj więcej
Zmiana czasu pracy
Działu Eksploatacji
Poniedziałek, 28 lipca 2014

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.09.2014r. w każdą środę stanowiącą dzień pracy Spółki pracownicy Działu Eksploatacji od godz. 10:00 do godz. 13:00 nie będą przyjmować interesantów Spółki.

czytaj więcej