O firmie

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o.

Założycielem i właścicielem Spółki jest Gmina Świętochłowice. Spółka realizuje zadania na rzecz Gminy Świętochłowice poprzez zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności. Odbywa się to przez świadczenie usług komunalnych powszechnie dostępnych, w zakresie gospodarowania nieruchomościami, lokalami mieszkalnymi, socjalnymi i użytkowymi oraz innymi będącymi we władaniu (posiadaniu) Gminy Świętochłowice.   

Zadania Spółki obejmują wszelkie czynności związane z zarządzaniem budynkami komunalnymi, budynkami osób fizycznych oraz budynkami wspólnot mieszkaniowych położonymi na terenie miasta Świętochłowice na podstawie zawartych umów o zarządzanie. W ich ramach wykonywane są wszelkie czynności cywilnoprawne, techniczne oraz remontowe, do wykonywania których zobowiązany jest zarządca.